Eklöfs Läkeörtutbildning

En komplementärmedicinsk utbildning i tiden!

Man behöver inte längre bara tro på att örter verkar.

Idag vet man att de gör det!
Borta är stämpeln om häxkonster och trollramsor. I stället framgår genom forskningens landvinningar att det handlar om fytokemi och fysiologi i skön samverkan.


Hungrar du efter kunskap om det gröna apotekets möjligheter?
Välkommen då till till Eklöfs Läkeörtutbildning som startades 1995 av Marie-Louise Eklöf, väletablerad örtterapeut med engelsk och svensk utbildning i fytomedicin. Marie-Louise räknas i dag till en av Sveriges främsta experter på terapeutiskt användning av svenska vilda örter. Sedan 1998 har hon utkommit med flera böcker i vilka hon delat med sig av sin stora kunskap om örternas aktiva ämnen, deras inverkan och användning.

 

Utbildningen är förlagd till helgseminarier och bedrivs i  ljusa och mycket trivsamma lokaler på Rörstrandsgatan i Stockholm. Här finns även Inspiras butik och praktik som Marie-Louise drivit i många år. Eklöfs Läkeörtutbildning har ett integrativ medicinskt synsätt. Det vill säga, vi tror på ett gott samarbete mellan skol- och komplementärmedicinen. Uppnås detta kan vi alla, när vi drabbats av besvär, få rätt hjälp med rätt ordination vid rätt tillfälle.


Eklöfs Läkeörtutbildning är känd för sitt gedigna och kunskapsmättade innehåll. Det inspirerande och pedagogiska upplägget är uppskattat. Många av de nöjda kursdeltagare som diplomerats genom åren har blivit utbildningens ambassadörer och bidragit till dess popularitet.


Välkommen till en utbildning som både ger frukt och slår rot!

Marie-Loise Eklöf.

 

 

Eklöfs Läkeörtpedagogutbildning

Se hela studieplanen Studieplan, Kursinformation, Anmälan

Eklöfs Läkeörtterapeututbildning

Se hela studieplanen Studieplan, Kursinformation, Anmälan

Komplementärmedicinsk basutbildning för terapeuter

Se hela studieplanen Studieplan, Kursinformation, Anmälan

Utbildning till Hildegard pedagog

Studieplan, Kursinformation, Anmälan

 

Se hela studieplanen Laddas ner som liten pdf 564KB

Se hela studieplanen Laddas ner som pdf 3.3MB

Elever om Eklöfs Läkeörtutbildning

Tack för ett inspirerande år. Precis lagom varvning mellan teori och praktik. Enda nackdelen är att seminarierna tar slut för fort!


Hela utbildningen har känts väldigt seriös, ingen tid har ”slarvats” bort.
Oerhört pedagogiskt upplägg, både när du föreläser och när du instruerar oss i praktiskt arbete. Varje seminarium har varit inspirerande och så klart lärorikt.


Jag tycker utbildningen varit fantastiskt bra. Det har givit mig många aha-upplevelser. Jag har nu mycket mer kunskap och kan därför tydligare förklara och ge råd om örter och deras verkan.


Utbildningen har varit som en fest för intellekt, sinne och själ. Din pedagogik appellerar till hela mig. Att få omvandla det du lärt oss i teori till praktiska övningar har varit väldigt givande. Kroppen minns det den gör. På så vis går kunskaperna in lättare.


Nog för att jag hade höga förväntningar på kursen, men du har överträffat dem. Det enda ”negativa” är att jag blir FÖR inspirerad och får alltför många idéer. Min tid räcker just nu inte till.


En ny värld och ett nytt kapitel i mitt liv har öppnats tack vare denna fantastiska utbildning.


Otroligt givande utbildning. Är imponerad av ditt kunskapsdjup.

     Jag vill bara lära mer och mer

Elever om Eklöfs utbildning till Hildegard pedagog

Har fått många insikter och en fördjupning samt bekräftelse med nya verktyg.
Ja det är mycket med Hildegard, jag gillar henne!


Denna kurs har varit som en LIVLINA detta år.
Upplägget på kursen har varit TOPPEN!

 

Det har varit mycket lärorika terminer. Kommer att sakna dom här helgerna!

.