Studieplan Eklöfs Lökeörtsterapeututbildning

En komplementärmedicinsk utbildning i tiden!
Även det andra läsåret bygger på ett integrativtmedicinskt synsätt. Syftet med detta läsår är att utbilda örtterapeuter som med god kunskap ska kunna ge väl motiverade och underbyggda råd. Råd om hur man kan stödja kroppen vid svaghet och problem. Ett sunt förnuft och ett skärpt örtintellekt är eftersträvansvärt.

 

Förutom fördjupning i fysiologi och fytokemi sammanlänkas de erhållna kunskaperna under detta år. Därigenom får eleven förståelse för vilka symtombilder som kan uppstå vid ohälsa och kunskap om vilka läkeörter som bör brukas vid dessa tillfällen. Första årets örtkunskaper utvidgas med insikter i hur vi terapeutiskt kan använda de aktiva ämnen som finns i våra läketräd. En grundkurs i botanik ingår liksom utbildning i Dr. Bachs blomstermedel.


Tid läggs under detta studieår på övningar i det terapeutiska samtalet och tänkandet. Eleverna får under utbildningens senare del genomföra örtkonsultationer under handledning. Min förhoppnig är att det andra utbildningsåret ska leda till att de tidigare sådda kunskapsfröna rotar sig ordentligt och bär frukt till glädje för eleven och för dem som söker efter ett gott komplement för hälsan, sprunget ur det gröna apoteket.

 


Kursstart Lördag 19 februari 2022


Februari Seminarium 1
Orsak och verkan del 1
Utbildningen börjar med ett resonemang om komplementärmedicin. Hur och på vilket sätt kan vi stödja kroppen med det Gröna apoteket? Vad är dess styrka, vad är dess begränsning? Vi behandlar ämnet grundfysiologi med fokus på magens, leverns, bukspottskörtelns och njurarnas funktion. Vi utgår från den komplementärmedicinsk inriktningen och med den ständiga frågan ”Hur kommer det sig?” Vi tittar på olika symptombilder och lämpliga behandlingar för dessa.

 

Mars Seminarium 2
Orsak och verkan del 2
Under detta seminarium avslutar vi grundfysiologin samt orsak, verkan och behandling. Vi sammanfattar och ger utrymme för frågor och resonemang.

 

April Seminarium 3
Tentamen
Vi börjar dagen med en pedagogisk skrivning på grundfysiologi, symptom och kurer. För att mura in kunskaperna i kunskapsbanken går vi direkt efter skrivningen igenom den.


Det terapeutiska samtalet
Hur förbereder man och hur lägger man upp en konsultation?
Vi går igenom hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för ett givande möte vid konsultationstillfället. Genom intressanta övningar får du träna på det terapeutiska samtalet.


Våra läketräd
I det Gröna apoteket ingår även kunskapen om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av trädens blad och blommor, vilka aktiva ämnen som finns representerade i bladen och blommorna och hur de kan stödja kroppens olika funktioner. Vi beger oss till Karlbergsparken, som ligger nära Inspira, för att där närmare bekanta oss med några av de vackra, ståtliga och terapeutiskt värdefulla träd som växer där.

Maj Seminarium 4
Grundbotanik á la Linné
För att du efter utbildningens slut ska kunna fortsätta din kunskapsvandring bland våra läketräd och läkeväxter bjuds du här på ett givande seminarium i botanikens grunder. Du får både i teori och i praktik lära dig hur man botaniskt delar in växterna i familjer, arter och släkten. Hur benämns växtens olika delar? Hur sker pollinering? Hur kan ett litet frö bli till ett jätteträd? Dessa frågor och många därtill får du svar på under det givande helgseminariet. Låt dig fascineras av naturens klokhet, överlevnad, skönhet och mångfald.

 

Juni Seminarium 5
Terapeutiskt tänkande
Under höstterminen kommer du som elev att genomföra en egen örtkonsultation under handledning. För att förbereda detta moment tränar vi under Seminarium 5 på att ge varandra konsultationer. Vi övar oss i att se symptom, att spåra orsak och att ge lämpliga råd vid behandlingar. Övning ger, som vi vet, färdighet.
Att leda en örtvandring
Att kunna sina örter än en sak. Att på ett intressant och trevligt vis genomföra en aktivitet som exempelvis en örtvandring är en annan sak. Hur gör man, vad ska man tänka på, hur mycket ska man berätta? Det och mycket annat går vi igenom under denna dag som avslutas med att du tillsammans med dina klasskamrater förbereder och genomför en örtvandring med inbjudna deltagare.

 

September  Seminarium 6
Examensuppgiftena redovisas
En kunskapsmättad och idérik dag då vi får dela varandras tankar om hur ett bra frågeformulär kan se ut. Hur ett uppslagsverk över läkeörter, dess användning och hur de skall beredas, kan vara upplagt. Det kommer bli en härlig tankesmedja där vi ger och tar råd, tips och ideér av varandra. Inspiration och kunskap i skön samverkan utlovas!.

 

Örtagårdens läkande örter.
Vi utökar vår örtkunskap genom att besöka en blommande örtagård. Du får där lära känna vilka terapeutiska egenskaper örtagårdsörterna bär på. En dag av ögongodis och väldoft utlovas. Vi besöker den anrika Bergianska trädgården som ligger i Frescati nära Brunnsviken i norra Stockholm. Bergianska trädgårdens historia går tillbaks till 1700-talet då dess föregångare låg i nuvarande Vasastaden. Den nya trädgården i Frescati grundades 1885. Vid vårt besök riktar vi främst in oss på trädgårdens örtkvarter för att där utvidga våra kunskaper om en mängd, för oss nya örter. I Bergianska trädgården kommer vi också att träffa på många av de läketräd, du tidigare fått kunskap om. Därför blir det här ett trevligt litet trädförhör som genomförs i det fria på plats och ställe.

 

Hur visste kloka gummor?
Under denna förmiddag slungas vi tillbaks i tiden för att kika på gammal kunskap och klokskap. Hur kommer det sig att de gjorde som dom gjorde för att söka bot och hälsa?
En föreläsning som kommer kasta nytt ljus över kloka gummors kunskap.

 

Skafferiets beutybox!
En inspirerande eftermiddag om hur du kan göra härliga hudvårdsprodukter av varor som du vanligtvis använder i din matlagning. Vi rör ihop och testa hur det känns med avocado, gurka och gryn hamnar på kinderna. Självklart avslutas semineriet med att du får en samling med bra recept.

 

Oktober  Seminarium 7
Grundkurs i Dr. Bachs Blomsterterapi
Som örtterapeut är det värdefullt att i vissa situationer inte enbart ge råd rörande den fysiska hälsan utan även kunna ge stöd för den själsliga hälsan. Ett värdefullt hjälpmedel i dessa sammanhang är Dr. Bachs blomstermedel. De kallas ibland ”själens vitaminer” på grund av sin förmåga att kunna balansera känslor och återställa inre harmoni. Under helgen kommer du att få höra om hur blomsterdropparna fungerar, hur de framställs och hur de kan användas. För dem som så önskar kommer det att ges möjlighet att skapa en personlig blandning.

 

November  Seminarium 8
Grundläggande kurs i zonterapi.

Under detta seminaruim får du i teori och praktik lära dig grunderna i zonterapi. Denna gamla och mycket användbar behandlings form fint kompletterar fint dina örtterapeutiska kunskaper. Syftet med denna kurs är att du skall ha en god inblick i tekniken och kunna de viktigaste reflexzonerna under foten. Vid en örtkonsultation kan det, avslutningsvis, vara av stort värde att via zonterapi, kunna diagnostisera. Därmed förstärker man ofta det slutsatser som redan framkommit under konsultationen. Under detta seminarium kommer du också att få lära dig enkel hand-och fotmassage samt olika grepp som verkar lugnande.

 

December  Seminarium 9
Hur lyckades du med konsultationen?

Detta sista seminarium ägnar vi åt att gå igenom de konsultationer som gjorts under hösten. Hur gick det? Genom att redovisa vad som hänt med de personers hälsa, som fått en elevkonsultation, blir vi alla berikade med erfarenheter och mer kunskaper. Här blir det också tillfälle att ställa alla de frågor som du inte ännu har ställt. Ett mycket givande seminarium som knyter till örtasäcken för detta år.

 

Diplomering
Söndagen bjuder på överraskning för den blivande Läkeörtsterapeuten. Dessutom blir det avslutnings fika, redovisning av sista hemuppgiften som handlar om PR.
Sist men inte minst blir det diplomering av de nybakade läkeörtsterapeuterna.

 

 

 

 

 

Kursinformation Läkeörtsterapeututbildning

Kursinformation Eklöfs Läkeörtsterapeututbildning

Nästa kursstart blir i februari 2022.

Anmälan pågår.


Kursen omfattar nio helgseminarier.
Lördagar 10.00-17.00
Söndagar 10.00-16.00

Förkunskaper Eklöfs Örtutbildning årskurs 1.

 

Schema 2022 för nerladdning

 

Hemuppgifter

Inspirerande hemuppgifter förekommer mellan seminarierna och under sommaruppehållet.

 

Diplomering

För att erhålla diplom krävs att skrivningen är godkänd och att de muntliga förhören är godkända.
Förutom ren kunskap bedöms helheten av elevens förmåga att visa ödmjukhet och omdöme i konsultations-sammanhang.

 

Kostnad

Vid anmälan före 1 september 2022

23.000.- exkl.moms

28.750.- inkl.moms

Prishöjning sker 1 september 2022

Nya priserna är:

25.000.- exkl.moms

31.250.- inkl. moms

 

Tillägg vid uppdelning av inbetalning:

1.000:- inkl.moms


På anmälningsblanketten finns aktuell information om övriga betalningsvillkor.

I kursavgiften ingår:
Kurslitteratur i form av specialskrivna kompendier, gästföreläsare, tentamens-kostnad, praktikhandledning samt vackert diplom.

 

Anmälan

Anmälningsblankett Åk 2Anmälan sker genom att sända in ifylld anmälningsblankett samt anmälningsavgiften som där finns angiven.

 

Anmälningsavgiften 3000kr inkl. moms betalas till Eklöfs Inspira PG 80 20 27-3 i samband med anmälan.

 

Kursbekräftelse skickas eller delas ut till dig när fullständig anmälan är gjord.
Deltagarlista och schema sänds eller delas ut under oktober.


Anmälningsblankett

Anmälningsblanketten postas eller scannas och mailas till adm@inspira.cc ifylld och undertecknad till Eklöfs Inspira.
Anmälan är giltig då inbetalning av anmälningsavgiften är oss tillhanda.
Vid inbetalning uppge namn samt vad betalningen avser! Din anmälan är bindande, se avbokningsregler.

 

Betalning

Faktura på resterande kursavgift sänds ut under augusti.
Fakturan kan mot en extra kostnad betalas vid två tillfällen. Tidpunkten för dessa tillfällen framgår av fakturan. Betalning av hela kurskostnaden vid ett tillfälle är önskvärd och underlättar vårt arbete.
Vid anmälan efter 31 oktober medges ej uppdelning av faktura.
OBS. Uppge alltid fakturanummer och namn vid betalning. Hela kursavgiften ska vara erlagd i god tid före kursstart.

 

Kursbekräftelse
Kursbekräftelse och schema skickas ut under hösten. Begränsat antal platser.

 

Avbokningsregler

Vid avbokning som sker senast 1 augusti återbetalas 50% av anmälningsavgiften.

Vid avbokning som sker senast 1 nov. återbetalas 50% av den inbetalda totala kurskostnaden, har deltagaren valt uppdelning på beloppet återbetalas ingen del.


Vid avbokning senast 1 januari återbetalas 25% av erlagd avgift.

Vid avbokning efter 1 januari, eller avbruten utbildning, återbetalas ej någon del av den erlagda kursavgiften.
Anmälnings-avgiften är del av kursavgiften.