Personligt

Marie-Louise Eklöf heter jag som sedan 1995 drivit Inspira, det Gröna Apotekets affärs- och utbildningsverksamhet.
Inspira vill genom föredrag, kurser och utbildningar bidra till att öka insikten om hur vi, med ökad kunskap om vår kropp och om örternas aktiva ämnen, kan förebygga ohälsa samt  skapa och bibehålla god hälsa.

 

Bakgrund
Som 14-åring började jag att i Friluftsfrämjandets regi ha kost- och motionsgrupper. Efter gymnasiet följde utbildning till gymnastiklärare och kroppsterapeut. I slutet av 70-talet drev jag hälsocenter på Lidingö och arrangerade hälsoresor till Spanien och Västindien. I början av 80-talet var jag med i gruppen som startade MASTER TRAINING, som numera drivs av Daniel Westling. Under 80-talets slut ledde olika händelser mig in på örternas område.

Fascinerad av ett enkelt groblads läkande förmåga var lusten väckt att lära mer.

 

Fytomedicin

Fyraårig engelsk utbildning i fytomedicin, läran om örternas kemiska ämnen och deras verkan i kroppen följde. Efter avslutad utbildning inleddes några år av föreläsningar, kurser och behandlingar om och med örter. 1995 öppnade Inspira, det Gröna Apoteket, och Eklöfs Örtutbildning startades.


Tre böcker

Sedan slutet av 90-talet har jag på Norstedts förlag utkommit med tre böcker. Dessa har rönt uppmärksamhet i media där jag under åren ofta haft nöjet att medverka som ”örtexpert”.

Känner mig priviligerad som får jobba med örter. Att ofta få mottaga positiv respons från människor, som på olika sätt fått hjälp av örterna i det gröna apoteket, är en ständig källa till glädje.

 

Så varmt välkomna till de vilda örternas värld och till Inspira, det Gröna Apoteket, ett företag helt rätt i tiden!

Med vänliga hälsningar
Marie-Louise Eklöf.

 

 

 

 

 

Många är de som inte orkar med denna vindflöjel- journalistik som brukar följa i deras spår och som därför slutar att bry sig. När det gäller att bibehålla eller komma tillrätta med sin hälsa tror jag att man som människa måste göra ett val. Vilken linje vill jag gå på? Easy fix eller ett bra grundarbete. Väljer man det senare finns två viktiga nyckelord som man måste vara villig att ta till sig. Det ena är motivation, det andra är tålamod.


Saknas motivationen tror jag att förändring inte är möjlig, åtminstone inte varaktiga förändringar. Förändringar som kan vända ohälsa till hälsa.


Så till det andra nyckelordet, tålamod. Mod att tåla sig, att känna tillit.
För en del verkar problem debutera som totala överraskningar. De frågar sig hur kan det komma sig att....

 

Det är svaret på de frågorna som jag som läketerapeut försöker finna. Följer orsak och verkan bakåt i tiden. När personen ser det mönster som växer fram, ökar förståelsen och insikten om hur ohälsan har uppstått. Detta är första steget till att känna motivation och ge plats åt tålamod för förändring. Jag har ofta fått uppleva hur ett hopp tänds när förståelse finns.

Saxat ur boken Gröna apoteket.


Media & Böcker

Se TV-klipp, böcker och artiklar med Marie-Louise Eklöf.

Läs mer