Studieplan för Eklöfs komplementärmedicinsk basutbildning

NYHET
Kursplan för Eklöfs komplementärmedicinska utbildning.

Kursstart 28 september 2024

pdf schema

 

 

 

 

Behöver du komplettera dina kunskaper om människokroppens byggnad och funktion?
Har du funderat över att läsa basmedicin, men tvekat inför det fyrkantiga upplägget?
Då kan denna komplementärmedicinska basutbildning med holistiskt perspektiv vara något för dig!
Utbildningen kommer att ge insikter, samband och kunskaper som du annars har svårt att finna. De intressanta ämnena, det pedagogiska upplägget och det starka föreläsarteamet gör denna utbildning helt unik i sitt slag.

 

Föreläsarteamet presenteras i Kursplanen

 

Marie-Louise Eklöf, initiativtagare, kursarrangör och administratör av Eklöfs komplementärmedicinska basutbildning.

 

 

 

 

 

 

Kursplan 2024-2025 för nerladdning

 

 

 

 

Kursinformation Komplementärmedicinsk basutbildning för terapeuter

Komplementärmedicinsk basutbildning
Kursen är en sammanhängande utbildning bestående av sex stycken helgseminarier.

 

Diplomering

För att tilldelas diplom måste kunskapstesterna under utbildningstiden, genomförts med godkänt resultat.

De elever som väljer att ej deltaga i testerna erhåller efter utbildningens slut ett kursintyg istället för diplom.

Förkunskaper
Terapeutisk utbildning av något slag.

På anmälningsblanketten anger du vilken typ av terapeutisk utbildning du har. Ange också när du gick utbildningen.

 

Tid och plats

Utbildningen sker på Inspira, Rörstrandsgatan 42 Stockholm. På hemsidan finner du information om hur du lättast hittar till oss.
Lördag och söndag enligt schema mellan klockan 9.00 och 17.00.

Elever om Eklöfs Komplementärmedicinska utbildning

Tänk att till synes så torra och bitvis svåra ämnen, kan bli så begripliga och inspirerande


Kursen har inspirerat och hjälpt mig som terapeut att på ett begripligt sätt förklara vissa skeenden för mina patienter


Kursen har omfattat mycket intressanta områden. Föreläsningarna har gjort att jag bara vill fortsätta att lära mig mer och mer


Underbart med alla dessa livfulla föreläsare som har stor praktisk erfarenhet från sina respektive arbeten


Jag tycker det varit bra att tid och plats har funnits för frågor och funderingar vid varje seminarium

 

 

Kursavgift

25.000:- exkl.moms

31.250:- inkl.moms

Tillägg vid uppdelning av inbetalning:

1.000:- inkl.moms

 

10% rabatt om du anmäler dig före den 1 maj 2024


I kursavgiften ingår kurslitteratur i form av specialskrivna kompendier, tentamenskostnad och diplom. Avgiften kan betalas vid ett tillfälle eller mot en extra kostnad delas upp på två tillfällen. Fakturering sker i god tid före kursstart. Utbildningen skall vara helt betald innan kursstart.

 

Anmälan

Sker genom att posta/faxa in ifylld anmälningsblankett och betala anmälningsavgiften som där finns angiven. När vi mottagit din anmälningsavgift är din plats reserverad.

Komplementärmedicinsk basutbildning.
Anmälningsavgiften 2000 kr inkl. moms betalas till Eklöfs Inspira ett Grönt Apotek PG 80 20 27-3

 

Anmälningsblankett

Anmälningsblankett åk 3Anmälningsblanketten postas eller scannas och mailas till: adm@inspira.cc ifylld och undertecknad till Eklöfs Inspira. Anmälan är giltig då inbetalning av anmälningsavgiften är oss tillhanda. Vid inbetalning uppge namn samt vad betalningen avser!
Din anmälan är bindande, se avboknings-regler.

 

Betalning

Faktura på resterande kursavgift sänds ut i god tid före kursstart.
Fakturan kan mot en extra kostnad betalas vid två tillfällen. Tidpunkten för dessa tillfällen framgår av fakturan.
Betalning av hela kurskostnaden vid ett tillfälle är önskvärd och underlättar vårt arbete.


Vid anmälan senare än 60 dagar före kursstart medges ej uppdelning av betalning. OBS. Uppge alltid fakturanummer och namn vid betalning. Hela kursavgiften ska vara erlagd i god tid före kursstart.

 

Kursbekräftelse

Kursbekräftelse och schema skickas ut i god tid före kursstart. Begränsat antal platser.

 

Avbokningsregler

Anmälan är bindande, avbokning skall se skriftligen. Om avbokningsdag infaller 30 dagar eller tidigare före utbildningstart debiteras 25% av utbildningskostnanden.
Om avbokningsdag infaller mindre än 30 dagar före kursstart debiteras halva utbildningskostnaden. Vid avbruten utbildning återbetalas ej någon del av erlagd kurskostnad / debiteras den totala utbildningskostnaden.