Studieplan för Eklöfs komplementärmedicinsk basutbildning för terapeuter

Behöver du komplettera dina kunskaper om människokroppens byggnad och funktion?
Har du funderat över att läsa basmedicin, men tvekat inför det fyrkantiga upplägget?
Då kan denna komplementärmedicinska basutbildning med holistiskt perspektiv vara något för dig!
Utbildningen kommer att ge insikter, samband och kunskaper som du annars har svårt att finna. De intressanta ämnena, det pedagogiska upplägget och det starka föreläsarteamet gör denna utbildning helt unik i sitt slag.

 

Föreläsarteamet

Anna Irestig, erfaren sjuksköterska som sedan flera år i egen regi arbetar som aroma-, ört- och naturkosmetisk terapeut. Anna driver företaget Primulina i vars verksamhet det förutom föreläsningar och undervisning, ingår tillverkning av hud- och hårvårdsprodukter. Dessutom skapar Anna personliga och naturliga parfymer. Anna är en populär föreläsare och har under många år undervisat i ämnen som rör doft och naturlig hudvård.

 

 

 

Christopher Olsson, sjuksköterska  har över 20 års erfarenhet av bland annat organtransplantationer och barnsjukvård. Christopher verkar dessutom, sedan drygt 10 år, som väletablerad homeopat. Dessutom kan han, sedan en tid tillbaka, lägga diplomerad örtterapeut till sin meritlista. 

 

 

 

Marie-Louise Eklöf, initiativtagare, kursarrangör och administratör av Eklöfs komplementärmedicinska basutbildning.

 

 

 

 

 

Kursplan 2017

Seminarium 1, 11-12 mars

Lördag

Introduktion.

Introduktion till utbildningen samt presentation av lärare och seminariedelar.
Cellernas språk
Allt börjar i cellen som är kroppens minsta byggdelar. Christopher är vår guide i en färd i cellernas värld.
Föreläsare: Christopher Olsson

Söndag       

Huden – vår egen väldesignade high-tech-dräkt.
Anna berättar om huden som är vårt största organ och mycket mer än ett skal. Vi känner, andas, utsöndrar och tar in ämnen via huden.
Föreläsare: Anna Irestig

 

Seminarium 2, 1-2 april

Lördag   

Hjärtat – vårt innersta väsen.
Anna ger oss denna dag bra kunskaper om hjärtat, cirkulationen och lungorna. Vi lär oss ta blodtryck och puls. Vi förbereder oss för att lära hjärt-lungräddning (HLR) längre fram.
Föreläsare: Anna Irestig

Söndag    
Transportsystemet i kroppen.

Vi bygger vidare på cirkulationen i form av blod- och lymfa med Anna vid rodret och går också in på infektioner och inflammationer.


Seminarium 3, 3-4 juni

Lördag
Verkmästaren i magen.
Anna föreläser och ger oss ingående kunskaper om magsäckens tuffa arbete och tarmarnas viktiga uppgifter.
Föreläsare: Anna Irestig

Söndag
Våra viktiga näringsbrottare.
Christopher tar oss med på en kunskapsresa till de Langerhanska öarna. Övriga resmål blir bukspottskörteln, levern och de eleganta njurarna.
Föreläsare: Christopher Olsson

 

Seminarium 4, 19-20 augusti

Lördag   

Våra kemiska budbärare.
Anna berättar om hur organen kommunicerar med hjälp av dessa fantastiska budbärare. Effekten av våra hormoner varierar beroende på substans, utsöndring och vilket organ det gäller.
Föreläsare: Anna Irestig
Söndag   

Hur hänger vi ihop?
Christopher föreläser om vårt starka skelett och de olika muskelgrupperna.
Föreläsare: Christopher Olsson

Seminarium 5, 23-24 september

 

Lördag

Neurologi, njutning och nedre regioner.
Christopher föreläser om nervsystemet, våra sinnen samt urin och könsorganen.
Föreläsare: Christopher Olsson

Söndag

Kost – trender och tradition
Trender analyseras och vi tittar på olika dieter, syra-basbalans samt hur man kan spåra näringsbrister utan avancerade mätinstrument – klinisk blick!
Föreläsare: Anna Irestig

Seminarium 6, 21-22 oktober

 

Lördag

Från hjärt-lungräddning till doft och kosmetik
En spretig men intressant dag där vi får lära oss att rädda liv med hjärt-lungräddning. Anna föreläser om det sista av våra sinnen, doften Vi kommer också in på hudvårdsprodukter som kan både hjälpa och stjälpa.
Föreläsare: Anna Irestig

Söndag

Placebo, hygien. Avslutning med diplom utdelning.
Christopher berättar om placeboeffektens magi och om hygien. Därefter avslutning med diplomutdelning.
Föreläsare: Christopher Olsson

 

 

Kunskapstester kommer ske i samband med seminarierna.

 

 

 

Kursinformation Komplementärmedicinsk basutbildning för terapeuter

Komplementärmedicinsk basutbildning
Kursen är en sammanhängande utbildning bestående av sex stycken helgseminarier.

 

Diplomering

För att tilldelas diplom måste kunskapstesterna under utbildningstiden, genomförts med godkänt resultat.

De elever som väljer att ej deltaga i testerna erhåller efter utbildningens slut ett kursintyg istället för diplom.

Förkunskaper
Terapeutisk utbildning av något slag.

På anmälningsblanketten anger du vilken typ av terapeutisk utbildning du har. Ange också när du gick utbildningen.

 

Tid och plats

Utbildningen sker på Inspira, Rörstrandsgatan 42 Stockholm. På hemsidan finner du information om hur du lättast hittar till oss.
Lördag och söndag enligt schema mellan klockan 9.00 och 17.00.

Elever om Eklöfs Komplementärmedicinska utbildning

Tänk att till synes så torra och bitvis svåra ämnen, kan bli så begripliga och inspirerande


Kursen har inspirerat och hjälpt mig som terapeut att på ett begripligt sätt förklara vissa skeenden för mina patienter


Kursen har omfattat mycket intressanta områden. Föreläsningarna har gjort att jag bara vill fortsätta att lära mig mer och mer


Underbart med alla dessa livfulla föreläsare som har stor praktisk erfarenhet från sina respektive arbeten


Jag tycker det varit bra att tid och plats har funnits för frågor och funderingar vid varje seminarium

 

 

Kursavgift

23.000:- exkl.moms

28.750:- inkl.moms

Tillägg vid uppdelning av inbetalning:

1.000:- inkl.moms


I kursavgiften ingår kurslitteratur i form av specialskrivna kompendier, tentamenskostnad och diplom. Avgiften kan betalas vid ett tillfälle eller mot en extra kostnad delas upp på två tillfällen. Fakturering sker i god tid före kursstart. Utbildningen skall vara helt betald innan kursstart.

 

Anmälan

Sker genom att posta/faxa in ifylld anmälningsblankett och betala anmälningsavgiften som där finns angiven. När vi mottagit din anmälningsavgift är din plats reserverad.

Komplementärmedicinsk basutbildning.
Anmälningsavgiften 2000 kr inkl. moms betalas till Eklöfs Inspira ett Grönt Apotek PG 80 20 27-3

 

Anmälningsblankett

Anmälningsblankett åk 3Anmälningsblanketten postas eller scannas och mailas till: adm@inspira.cc ifylld och undertecknad till Eklöfs Inspira. Anmälan är giltig då inbetalning av anmälningsavgiften är oss tillhanda. Vid inbetalning uppge namn samt vad betalningen avser!
Din anmälan är bindande, se avboknings-regler.

 

Betalning

Faktura på resterande kursavgift sänds ut i god tid före kursstart.
Fakturan kan mot en extra kostnad betalas vid två tillfällen. Tidpunkten för dessa tillfällen framgår av fakturan.
Betalning av hela kurskostnaden vid ett tillfälle är önskvärd och underlättar vårt arbete.


Vid anmälan senare än 60 dagar före kursstart medges ej uppdelning av betalning. OBS. Uppge alltid fakturanummer och namn vid betalning. Hela kursavgiften ska vara erlagd i god tid före kursstart.

 

Kursbekräftelse

Kursbekräftelse och schema skickas ut i god tid före kursstart. Begränsat antal platser.

 

Avbokningsregler

Anmälan är bindande, avbokning skall se skriftligen. Om avbokningsdag infaller 30 dagar eller tidigare före utbildningstart debiteras 25% av utbildningskostnanden.
Om avbokningsdag infaller mindre än 30 dagar före kursstart debiteras halva utbildningskostnaden. Vid avbruten utbildning återbetalas ej någon del av erlagd kurskostnad / debiteras den totala utbildningskostnaden.