Ditt förtroende i våra händer!
Vi hoppas att du fortsätter att lita på Eklöfs Inspira ett Grönt Apotek när det gäller att skydda de uppgifter vi har om dig.
Det är verkligen beklagligt att det skall vara nödvändigt med en ny lag för att vi som privatpersoner inte skall utnyttjas av giriga,
och i mitt tycke, omoraliska företag som skor sig på att sälja personliga uppgifter.
Det är så långt ifrån Eklöf Inspiras policy och värderingar som man kan komma.

Vi hoppas på ditt fortsatta förtroende för oss och vår verksamhet.
Här nedan kan du läsa om hur vi handhar dina uppgifter.

Med vänliga hälsningar
Marie-Louise Eklöf / Kenneth Boreman

 
Integritetspolicy för Eklöfs Inspira ett Grönt Apotek AB
Rörstrandsgatan 42, 113 40 Stockholm
Telefon 08-34 54 23
Webb: www.inspira.cc
Mail: info@inspira.cc

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, vilken omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder webbplatsen www.inspira.cc, eller när du lämnar dina uppgifter på annat sätt antingen via telefon, e-mail eller brevledes. Vi berättar också hur vi hanterar och skyddar informationen samt vilka rättigheter du som uppgiftslämnare har. 
Insamling av personuppgifter
Vi samlar bara in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla en uttrycklig begäran från dig. Det kan handla om att du vill beställa varor på vår ”Webb-shop”, vill anmäla dig till någon specifik kurs, utbildning, annan aktivitet eller vill ha information löpande via ”Vad händer på Inspira”. Vanligtvis handlar det bara om namn och kontaktuppgifter (e-postadress och/eller telefonnummer). 
Dessa uppgifter används endast, för du ska kunna få den information/kurs/utbildning som du vill ha, och inte för något annat ändamål. Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det behövs med avseende på vad som är relevant i sammanhanget. 
Skyddande av uppgifter
Vi ansvarar för att dina uppgifter inte används på något otillbörligt sätt och att dessa inte är tillgängliga för obehöriga. Med obehöriga avses alla utomstående som inte direkt samverkar med vår verksamhet för att du skall få den information/varor/kurs/ utbildning som du själv önskar.

Dina rättigheter då du lämnar personuppgifter
Som uppgiftslämnare har du 1ggr per år rätt att ta del av information vi lagrar om dig, att ändra, uppdatera eller då möjligt radera informationen. Viss information har vi ej rätt att radera av bokförings och skattetekniska skäl.

Om du vill kontakta oss
Har du frågor om denna integritetspolicy som uppgiftslämnare i enligt med föregående stycke så kan du kontakta oss via e-post på adm@inspira.cc